საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოში დაცული საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ხორციელდება განცხადების საფუძველზე

ინფორმაციის გამოთხოვა შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, გამოგვიგზავნეთ ხელმოწერილი განცხადება მისამართზე: [email protected] 


განცხადების ფორმა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე:

თამარ მახარაძე

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

paragraph info image
public information banner

მიმდინარე ვაკანსიები

სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი ცხადდება საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად

ვაკანტური პოზიცია

გამოქვეყნდა

ბოლო ვადა

01

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

16 ნოემბერი

2023

ბოლო ვადა

26 ნოემბერი

2023

02

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

05 ოქტომბერი

2023

ბოლო ვადა

14 ოქტომბერი

2023

03

ადმინისტრაციული სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი ლოჯისტიკა/სამეურნეოს მიმართულებით

გამოქვეყნდა

29 სექტემბერი

2023

ბოლო ვადა

07 ოქტომბერი

2023

04

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის გეოლოგიური ფონდების სამმართველოს სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

11 ივლისი

2023

ბოლო ვადა

21 ივლისი

2023

05

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის მინერალური რესურსების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

11 ივლისი

2023

ბოლო ვადა

21 ივლისი

2023

06

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის მინერალური რესურსების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

11 ივლისი

2023

ბოლო ვადა

21 ივლისი

2023

07

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

31 იანვარი

2023

ბოლო ვადა

14 თებერვალი

2023

08

სალიცენზიო პირობების კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

28 ნოემბერი

2022

ბოლო ვადა

17 დეკემბერი

2022

09

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გამოქვეყნდა

18 აპრილი

2023

ბოლო ვადა

28 აპრილი

2023

10

ლიცენზირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გამოქვეყნდა

02 მარტი

2023

ბოლო ვადა

16 მარტი

2023

11

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

10 მარტი

2023

ბოლო ვადა

20 მარტი

2023

12

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის დეპარტამენტის მინერალური რესურსების სამმართველოს უფროსი

გამოქვეყნდა

11 ივლისი

2023

ბოლო ვადა

21 ივლისი

2023

13

ლიცენზირების დეპარტამენტის სერვისების მიწოდებისა და აუქციონის ორგანიზების სამმართველოს უფროსი

გამოქვეყნდა

02 მარტი

2023

ბოლო ვადა

16 მარტი

2023

14

ადმინისტრაციული სამსახურის სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

24 იანვარი

2023

ბოლო ვადა

10 თებერვალი

2023

15

შიდა კონტროლის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

გამოქვეყნდა

10 მარტი

2023

ბოლო ვადა

20 მარტი

2023

ანგარიშები

საჯარო ინფორმაციის წლიური ანგარიში

PDFDOC